Obsługiwane przez usługę Blogger.

Nasza biblioteka


 GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI:
 
* Poniedziałek - 7:30 - 16:00
* Wtorek - 7:30 - 16:00
* Środa - 7:30 - 16:00
* Czwartek - 7:30 - 15:00
* Piątek - 7:30 - 15:00


W bibliotece szkolnej pracują:

mgr Bogumiła Domagalska
mgr Dagmara Kulig
mgr Barbara ŚmietanaBiblioteka szkolna istniała od początku szkoły, jej losy są nierozerwalnie związane
z historią Zespołu Szkół. Już w roku 1964 jej zbiory wynosiły 920 woluminów. Wieloletnimi pracownikami biblioteki były m.in. mgr Maria Kośmider i mgr Stanisława Pawłowska, zatrudniano również wielu nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin.
W ostatnich latach, w związku z powiększeniem księgozbioru i brakiem miejsca w czytelni multimedialnej i wypożyczalni, zaszła konieczność zmiany lokalu.
Przeprowadzka rozpoczęła się w czerwcu 2012 r. i trwała kilka tygodni. W tym czasie przeniesiono zbiory i wyposażenie biblioteki do nowych, większych pomieszczeń, zyskując więcej miejsca. Podczas tego ogromnego przedsięwzięcia nie zawiedli uczniowie, jak zawsze służyli pomocą, a niekiedy i radą.
We wrześniu biblioteka dodatkowo zaczęła przejmować zbiory, meble i wyposażenie biblioteki i czytelni multimedialnej zlikwidowanego Zespołu Szkół Rolniczych
i Technicznych przy ul. Górskiej w Dobczycach. I tu znowu pomogli nauczyciele i uczniowie, wielkiej pomocy przy przewożeniu zbiorów i sprzętów udzielił kierownik warsztatów szkolnych, mgr inż. Paweł Słowik z uczniami. Aby czytelnia multimedialna mogła bez przeszkód funkcjonować, niezbędne było zbudowanie siecii podłączenie komputerów.
Ogromną pracę podczas uruchamiania czytelni multimedialnej wykonali uczniowie kl. 4T4, pod kierunkiem mgr inż. Andrzeja Walasa.
W roku szkolnym 2012/13 biblioteka szkolna Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera rozpoczęła działalność w nowym, większym lokalu.
Obecnie, po reorganizacji, biblioteka szkolna zajmuje dwa duże pomieszczenia, w skład których wchodzi wypożyczalnia i czytelnia z kilkunastoma stanowiskami komputerowymi, podłączonymi do internetu, przystosowana do zróżnicowanych potrzeb czytelników. Odwiedzający czytelnię mogą korzystać z całego księgozbioru biblioteki (w tym bogato wyposażonego księgozbioru podręcznego), czasopism oraz komputerów.
Wypożyczanie i zwroty książek odbywają się komputerowo, a nauczyciele bibliotekarze pracują w oparciu o program MOL Optivum.
Aktualnie biblioteka posiada księgozbiór, zawierający prawie 27 tys. woluminów, systematycznie powiększany i wzbogacany o nowości i dary, ponad 4 tys. broszur i podręczników oraz kilkaset kaset wideo, wykorzystywanych jako pomoc dydaktyczna na lekcjach oraz wiele wydawnictw multimedialnych.
Biblioteka Zespołu Szkół w Dobczycach jak zawsze prowadzi intensywną działalność, unowocześniając usługi biblioteczne tak, aby w pełni zaspokajały one oczekiwania współczesnego, młodego czytelnika oraz organizując wystawy i konkursy propagujące literaturę i zachęcające czytelników do lektury. Nauczyciele bibliotekarze współpracują również z Samorządem Uczniowskim podczas akcji „Góra Grosza”, oraz włączają się w zbiórkę plastikowych nakrętek na cele charytatywne a także poszerzają i pogłębiają swoją wiedzę, biorąc udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, m.in. kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje.

0 komentarze:

Prześlij komentarz